WERGELAND TERRASSE

Ferdigstillelse 2018

Wergeland Terrasse er et prosjekt hvor vi har utført tømmerarbeider både innvendig og utvendig i samarbeid med Byggmester Markhus AS. Prosjektet består av 3 boligblokker med til sammen 84 leiligheter, plassert over nærings og parkeringsarealer. Prosjektet inneholder i tillegg et treningssenter (SATS), samt et mindre næringsareal ut mot torget (Wergeland plass).

Vi takker Byggmester Markhus AS for samarbeidet og oppdraget!

Les mer på prosjektets hjemmeside:http://www.wergelandterrasse.no/bilder.html